Anime

ALL IN ONE ” Ngôn Ngữ Yêu Thương ” Trọn Bộ | Tóm Tắt Anime | Dino Thích Tóm Tắt” Ngôn ngữ yêu thương ” tập 1-12

♦️Tên anime gốc : Ngôn Ngữ Yêu Thương
Yubisaki to Renren
A Sign of Affection

#tomtatanime
#yubisakitorenren
#asignofaffection

—————————————————————–

♦️ Thể loại: Anime bộ, Slice of Life, Shoujo, Romance, Drama,

♦️Nội dung : Yuki là sinh viên đại học bị khiếm thính từ nhỏ, cô gặp gỡ được người bạn thích đi du lịch là Itsuomi, hai người họ giao tiếp với nhau và nảy tình cảm…

🎈Thông tin liên hệ 👇

♥️Gmail : Mcpecrits@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *